* Thiên Long 269 (3.6 Cs) - Open 19h30 tối thứ 7 ngày 23/3 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
23-3-2018
Tin tức khác

* Khuyện mại 100% giá trị thẻ nạp cực hót chỉ có tại Thiên Long 269
------------------------------------
* Thiên Long 269 (3.6 Cs) - Open 19h30 tối thứ 7 ngày 23/3 - Tuyệt đỉnh PK , Săn đồ dễ dàng , GM nhiệt huyết
----------------------------------------
* Sự kiện đua top Open Sever
------------------------------------